Information om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU´s nya lag för personuppgifter i kraft. GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte Personuppgiftslagen PUL. Lagen är till för att skydda individens integritet och innebär ett förstärkt skydd. När du blev medlem i SLC lämnade du uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Dessa uppgifter finns i vårt medlemsregister och de gör att vi kan nå dig med information, skicka ut vår medlemstidning till dig och hantera medlemsavgifterna, d v s fullfölja föreningens syfte enligt stadgarna. Uppgifterna i vårt medlemsregister är en förutsättning för att du ska kunna vara medlem. Det är styrelsen som har tillgång till dina personuppgifter. Väljer du att sluta vara medlem kommer dina uppgifter att raderas från vårt register inom sex månader efter avslutat medlemsår. Vi kommer att lämna ut uppgifter om namn och adress till det företag som trycker och distribuerar medlemstidningen. Detta är en förutsättning för att du ska kunna få tidningen. Föreningen har ett avtal med företaget där det framgår att de raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Likaså har vi ett avtal med det företag som äger vårt ekonomiprogram för att kunna hantera bl a medlemsavgifterna. Deltar du i kurser, utmaningar eller andra aktiviteter i föreningens regi kan du komma att finnas tillfälligt i andra register. Du kommer att få information om detta i samband med anmälan. Även sittande valberedning kommer under sitt arbete att ha tillgång till medlemsregistret. Vår hemsida och vår medlemstidning är viktiga kanaler för att fullgöra föreningens syfte, att sprida vår hobby och att inspirera och inspireras av varandra. Foton av det medlemmarna gjort med uppgifter om namn på den som är på bilden det kommer att publiceras. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen som ansvarar för att lagen följs. Du kan vända dig till ordförande om du har frågor om hur vi hanterar GDPR eller vill veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

 

SLC - en rasklubb under

 

 

 

 

 

 

                Gilla SLC

 

Login Form