Grupp 9 Sällskapshund
FCI-nummer 233
SKK:s Standardkomitté 2004-10-27

Ursprungsland; Frankrike

Bakgrund/ändamål; I Amiens Katedral från 1200-talet finns två små helt representativa Löwchen inristade i sten. Rasens karakteristiska silhuett syns också ofta på 1400-talsgobelänger. Löwchen omhuldades av hovets damer vid huset Bourbon och rasen förekommer ofta på målningar framför allt under 1600-talet. På 1700-talet beskriver den franske naturforskaren Buffon i sitt verk ”Histoire naturelle” rasen detaljerat och han understryker dess sällsynthet. Vid samma tid omtalar även Linné rasen. Löwchen kallas också bichon petit chien lion. Den franska rasklubben bildades den 18 november 1947.

Helhetsintryck; Löwchen är en liten, intelligent hund, full av liv med ett piggt och mycket vaket uttryck. Helheten är robust med god benstomme och välproportionerlig, kort kropp. Huvudet hålls högt och silhuetten är smärt. Rasen rör sig stolt och beslutsamt vilket understryks av den framklippta, böljande lejonmanen. De partier som inte är nerklippta skall lämnas naturliga och får aldrig formklippas. Lejonklippningen är obligatorisk på utställning.

Viktiga måttförhållanden;  Löwchen skall vara kvadratiskt byggd. Längden på kroppen (från skulderblad till sittbensknöl) skall vara lika med mankhöjden. Nospartiets längd skall ungefär motsvara 2/3 av skallpartiets längd.

Uppförande/karaktär; Rasen är mycket tillgiven och lydig gentemot sin ägare. Den är uppmärksam, läraktig och trivs i alla miljöer. Rasen håller sig lugn och i bakgrunden när så krävs. Dess rättframma och milda uttryck avspeglar en önskan att vara till lags.

Huvud; Huvudet skall vara relativt kort och tämligen brett högst upp på hjässan fram till nospartiet. Huvudet skall bäras högt.
Skallparti; Skallen skall vara ganska flat och lika bred som låg.
Stop; Stopet skall vara måttligt markerat.
Nostryffel; Nostryffel skall vara svart, utom hos hundar med brun eller urtunnad pälsfärg. Hos dessa skall nostryffeln vara mörkbrun. I bägge fallen är fullständig pigmentering obligatorisk Nostryffeln skall ligga väl i linje med nospartiets förlängning.
Nosparti; Nospartiet skall vara ganska brett och ha nosrygg.
Läppar; Läpparna skall vara åtsmitande och svarta utom hos hundar med brun och urtunnad pälsfärg där läpparna skall var mörkbruna.
Käkar/tänder; Bettet skall vara ett starkt och fullständigt saxbett. Avsaknad av P1:or tolereras.
Ögon; Ögonen skall vara placerade så att blicken riktas rakt fram. De skall vara stora, mycket mörka och sitta väl isär. Ögonkanterna skall vara fullständigt pigmentarde.
Öron; Öronen skall vara lågt ansatta (i nivå med ögonen). De skall vara måttligt långa och nå ungefär till halva nospartiet om man för dem framåt. De skall vara hängande och väl behårade. Behängen skall nå fram till åtminstone till nostryffelns spets.

Hals; Halsen skall ha god längd, vara lätt välvd och harmoniskt övergå i skuldror och manke.

Kropp;
Överlinje; Överlinjen skall vara plan.
Ländparti; Ländpartiet skall vara kort, brett och muskulöst.
Bröstkorg; Bröstkorgen skall vara väl utvecklad och nå till armbågarna.
Underlinje; Buklinjen skall vara väl uppdragen.
Svans; Svansen skall vara ansatt en aningen lägre än rygglinjen. Svansen skall bäras graciöst böjd över ryggen utan att vidröra den. Enbart dess plym får beröra ryggen, såväl i stående som i rörelse.

Extremiteter:

Framställ; Frambenen skall vara väl ställda.
Skulderblad; Skulderbladen skall vara väl sluttande, rörliga och välmusklade.
Armbåge; Armbågarna skall ligga väl an mot kroppen.
Mellanhand; Mellan händerna skall vara korta och framifrån sett raka. De skall vara något snedställda från sidan sett.
Framtassar; Tassarna skall vara små och runda med väl slutna välvda tår.

Bakställ; Bakbenen skall vara väl ställda.
Lår; Låren skall vara muskulösa, lårbenen skall vara lika långt som underbenet. Sittbensknölen skall vara något framaträdande.
Underben; Underbenen skall vara muskulösa och lika långa som lårbenen.
Has; Hasorna skall vara tämligen starka och mätt från hälbensutskottet skall de befinna sig på en höjd som motsvarar ungefär 1/4 av mankhöjden. Hasorna skall vara normalt vinklade.
Mellanfot; Mellanfötterna skall vara robusta och lodrätt ställda.
Baktassar; Baktassarna som framtassar.

Rörelser; Rörelserna skall vara livliga, energiska, ha god räckvidd och vara parallella. Huvudet skall bäras stolt under rörelse.

Päls:
Pälsstruktur; Pälsen skall vara silkesaktig, lång, vågig och tät. Underull får inte förekomma.
Färg; Alla färger och färgkombinationer är tillåtna.

Storlek/vikt:
Mankhöjd;
 26-32 +/- 1cm tolereras.
Vikt; ca 6 kg

Fel; Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Diskkvalificerande fel:

 • Aggressivitet eller extremt skygghet.
 • Helt eller delvis avpigmenterad nostryffel, läppkanter eller ögonkanter; annan pigmentering än svart, alternativt annan pigmentering än mörkbrunt för hundar med brun eller urtunnad pälsfärg.
 • Uppnäsa.
 • Avsaknad av en eller flera incisiver eller en hörntand.
 • Avsaknad av två tänder oavsett om det är i rad eller inre (P2,P3 samt den undre P4).
 • Avsaknad av P4 i överkäken eller M i underkäken eller annan molar utom M3.
 • Över- eller underbett.
 • Ögon som är små, mandelformade, utstående, för ljusa eller blå.
 • Entropion, ektropion.
 • Öron som är för korta eller saknar behäng.
 • Svans som är ringlad.
 • Päls som är för lockig, för kort, päls som inte är vågig.
 • Allvarliga anatomiska missbildningar.

Nota bene; Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar; Hos hanhundarna måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen

SLC - en rasklubb under

 

 

 

 

 

 

                Gilla SLC

 

Login Form