Medlemskap

Som medlem får du en årsbok under våren och därefter LöwchenBladets sommar-, höst- och julnummer. Du får även rabatt på artiklar som klubben säljer. Som medlem är du med och stöttar och påverkar arbetet för rasen. Det behövs en stark rasklubb för att kunna göra sig hörd i omvärlden!

Medlem blir du enklast genom att betala in årsavgiften på klubbens bankgiro. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

 

Bli Medlem

2015

  • Helbetalande medlem i sverige - 250 SEK
  • Helbetalande utländsk medlem - 250 SEK + 60 SEK i förhöjd portoavgift (dvs klubbens direkta merkostnad) Totalt 310 SEK
  • Familjemedlem - 50 SEK
  • Valpgåva - 150 SEK

Bankgiro: 352-8213

Inbetalning från utlandet görs enklast och billigast på:
BICcod: SWEDSESS, IBAN: SE98 8000 0840 1200 3717 7383

Skriv nya medlemmens namn och adress samt ev. kennelnamn. Notera gärna mail eller telefon.

Notera året det gäller, du får även de eventuella tidningar som givits ut tidigare under året. Görs ingen notering och du betalar efter 1 oktober räknas du som medlem från nästkommande år.

Vid adessändring kontakta medlem@slclowchen.se

© SLC | Webmaster: webmaster@slclowchen.se|