Valphänvisning
logoSLC Löwchen valpförmedling

logo

Anmälaren intygar att nedanstående uppfödare och föräldradjur uppfyller Svenska Löwchencirkelns krav för hänvisning.

Regler för valphänvisning, Svenska Löwchencirkeln:

• Uppfödaren skall vara medlem i SLC innevarande år.
• Uppfödaren bör ha gått uppfödarutbildning eller liknande.
• Avelskombinationen får ej strida mot rasens avelsstrategi, RAS. Detta innebär:
1. Båda föräldrarna skall vara ögonlysta max ett år före parningen.
2. Båda föräldrarna skall vara knäledsundersökta som vuxna.
3. Inavelsgraden får ej överstiga 6.25 % .
• Uppfödaren följer SKKs regler vid försäljning av valpar (kontrakt, besiktning mm)
• Uppfödaren ska ha betalt in valpgåvomedlemskap till SLC för valpar i föregående kull sålda i Sverige. Gäller ej första kullen.
• Valphänvisningen är kostnadsfri

OBSERVERA!

- En valpkull får enbart anmälas till valpförmedlingen av uppfödaren till kullen.
- Uppfödaren av valpkullen är ansvarig för att inlämnade uppgifter är korrekta.
- Det åligger uppfödaren att meddela valpförmedlingen när alla valpar är sålda eller om det vid planerad kull inte blev några valpar.
- Planerade kullar förs upp på klubbens listor tidigast två månader innan planerad parning.
- Vid oriktigt lämnade uppgifter har SLC rätt att under en period avstänga uppfödaren från möjligheten att utnyttja rasklubbens valphänvisning.

Välj vilken typ av valphänvisning som önskas:
Född valpkull

Planerad valpkull

Jag accepterar och bekräftar att jag uppfyller ovanstående villkor.