Clubshow 2019

 

Degernäs camping 2019 07 27

Domare: Dawn Richardson

Kennel Hollingsclose

 

Best in Show

                                

                          BIS - 1 Wanted As Aligned By Cossu Uppf & Äg: J Partanen/D Mauseth

                          BIS - 2 Kiji Time After Time Uppf: Kim Schmidt Äg: Marina Gross

                                  

                          BIS - 3 Wanted As Announced By Cossu Uppf & Äg J Partanen/D Mauseth

                          BIS - 4 Wanted The Kiterunner Uppf: Jari Partanen Äg: J Partanen/D Mauseth 

                                 

 

Information om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU´s nya lag för personuppgifter i kraft. GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte Personuppgiftslagen PUL. Lagen är till för att skydda individens integritet och innebär ett förstärkt skydd. När du blev medlem i SLC lämnade du uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Dessa uppgifter finns i vårt medlemsregister och de gör att vi kan nå dig med information, skicka ut vår medlemstidning till dig och hantera medlemsavgifterna, d v s fullfölja föreningens syfte enligt stadgarna. Uppgifterna i vårt medlemsregister är en förutsättning för att du ska kunna vara medlem. Det är styrelsen som har tillgång till dina personuppgifter. Väljer du att sluta vara medlem kommer dina uppgifter att raderas från vårt register inom sex månader efter avslutat medlemsår. Vi kommer att lämna ut uppgifter om namn och adress till det företag som trycker och distribuerar medlemstidningen. Detta är en förutsättning för att du ska kunna få tidningen. Föreningen har ett avtal med företaget där det framgår att de raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Likaså har vi ett avtal med det företag som äger vårt ekonomiprogram för att kunna hantera bl a medlemsavgifterna. Deltar du i kurser, utmaningar eller andra aktiviteter i föreningens regi kan du komma att finnas tillfälligt i andra register. Du kommer att få information om detta i samband med anmälan. Även sittande valberedning kommer under sitt arbete att ha tillgång till medlemsregistret. Vår hemsida och vår medlemstidning är viktiga kanaler för att fullgöra föreningens syfte, att sprida vår hobby och att inspirera och inspireras av varandra. Foton av det medlemmarna gjort med uppgifter om namn på den som är på bilden det kommer att publiceras. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen som ansvarar för att lagen följs. Du kan vända dig till ordförande om du har frågor om hur vi hanterar GDPR eller vill veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

 

Direkt till ENKÄTEN   Svara senast 15 april

Alla vill vi ju ha en hund som är frisk och lever länge. Här har rasklubben en viktig uppgift att följa utvecklingen för att kunna se eventuella tendenser till ohälsa som kan dyka upp även om alla uppfödare gör sitt bästa för föda upp sunda och rastypiska hundar. Svenska Löwchencirkeln har tidigare gjort två hälsoenkäter, den senaste 2010/11, där ägare har bidragit med information om sina hundars hälsostatus. Genom enkäterna får vi en nulägesbild över rasens hälsa men också möjlighet att följa utvecklingen över tid.

Nu har turen kommit till de hundar som är födda 2009-2018. Det gäller såväl svenskfödda som importerade. Vi vill gärna även få information om hundar födda inom detta tidsintervall men som av någon orsak inte lever längre. Har du flera hundar fyller du i en enkät för varje hund. Alla svar är lika värdefulla, vare sig du har en riktig friskus eller en hund med någon form av hälsoproblem.

Vi vädjar till alla uppfödare att hjälpa oss att få in så många svar som möjligt! Alla löwchenägare kanske inte är medlemmar i rasklubben eller förstår nyttan av att svara på frågorna men gör det oftast om uppfödaren ber om det.

Enkäten finns och fylls i här och är öppen fram till 15 april 2020 men gå gärna in redan nu och lämna ditt bidrag. Både du och hunden är anonyma i enkäten, såväl vid insändandet som i sammanställningen som kommer att publiceras i tidningen. Har du frågor kring ifyllandet eller vill svara på annat sätt än via hemsidan så löser vi det. Kontakta då Ylva Belin på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 070-309 67 16.

Vi tackar på förhand för din hjälp för rasens bästa!

Styrelsen

TIPS
I enkäten frågar vi bl a om ev bettfel och avsaknad av tänder. Det kan vara en god idé att titta hunden i munnen redan innan du startar enkäten. Nedan finns bilder som kan vara till hjälp. Är du trots det osäker på din hunds tandstatus finns även alternativet Vet ej.

Hundens framtänder kallas incisiver och är sex till antalet i såväl över- som underkäke. Hörntänderna kallas för canintänder och är fyra, två i uppe och två nere. Premolarer kallas de främre kindtänderna och det är fyra i överkäken och fyra i underkäken på varje sida. Tänderna som sitter allra längst in i hundens mun kallas för molarer och hunden har två stycken i överkäken och tre i underkäken på varje sida.

 

Fler artiklar...

SLC - en rasklubb under

 

 

Här kan du som sponsor ha din logo

 

Stolt sponsor 2020

 

Vill du veta mer om rasen? Beställ boken nedan Pris: 120 SEK + frakt
Beställ jubileumsboken

 

Login Form